Banner Image
VÆRD AT VIDE

— læs i en stille stund …

E-CPR direkte link

På denne side finder duTipstil brug både præ- og in-hospitalt

Det er altsammen meget godt – men jeg kommer jo ikke langt uden at vide hvad barnet vejer. Her er løsningen:
Børns Vægtberegner

Børns Vægtberegner

APLS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


Barnets vægt er 1 år

Simpel

Den simple metode:
Vægt i kg = (Alder i år + 4) x 2
Er god op til 10 years alderen. 
Intet er dog sikkert, der er kun tale om estimater - se link nedenfor

APLS

Lidt mere avanceret:
1-5 år: Alder x 2 + 8
5-12 år: Alder x 2 + 7
Bemærk også her, der er kun tale om estimater - se link nedenfor

Meningitis blandings- og doseringsvejledning:
PræparatBlandingsvejledningStyrke
Benzylpenicillin5 mio IE opløses med NaCl til 50 ml ialt= 100.000 IE/ml
3 g = 5 mio( IE(Opløses først i 10 ml sterilt vand)
Ceftriaxon1 g opløses i 10 ml sterilt vand= 100 mg/ml
Præhospital menningitis vejledning kan downloades her:
Vægt hos børn

Børn < 1 år:

Vægt = (Alder + 4) x 2

VoksenBarn
Dosisml blandingDosisml blanding
Benzylpenicillin5 mio IE50 ml100.000 IE/kg1 ml/kg
Ceftriaxon4 g40 ml100 mg/kg1 ml/kg
Methylprednisolon40 mg1 mg/kg

Blandingsvejledning ISOPRENALIN

Isoprenalin findes i flere styrker:

0,2 mg/ml

1 mg/ml. 

Sådan laves eb blanding til 70 kg: (svarer det til 0,03 mg/kg)

Styrke 1 mg/ml: 2 mg (2 ml) i 48 ml NaCl. Ialt 50 ml blanding 

Styrke 0,2 mg/ml: 0,4 mg (2 ml) i 8 ml NaCl. Ialt 10 ml blanding

Titrer til effekt.  

Anvendelse af MAD (LMA Nasal Atomizer):
PræparatDosisIndikationKommentar
Midazolam0,2 (0,3) mg/kgKramper + let sedation> 50 kg: 10 mg ingen effekt efter 5 min.: Gentag ½ dosis
Fentanyl2 µg/kgAnalgesi> 50 kg: Gentagen dosis
S-Ketamin0,5 - 1 mg/kgAnalgesiEvt. kombi med Midazolam
Gode råd ved anvendelse af MAD:
Genoplivning de 4H'er og de 4 T'er
HypoxiTamponade
Hypo-/hyper kaliæmi Trombose (pulm-/kardiel)
Hypo/hypertermi Trykpneumothorax
HypovolæmiToxiner
E-CPR VISITATION:
KONTAKTNUMRE:

OUH:

Kardiologisk bagvagt: 65411078

Alternativt - VITA vagthavende 65411052

AUH:

RH:

Voskne 35451699

ved børn 35451698

AAUH:

S-bagvagt: 97664461

VISITATIONS KRITERIER:

Behandling bør overordnet kun tilbydes

 • Yngre patienter (typisk <65 år)
 • Ingen anden svær comorbiditet (se nedenstående).
 • Bevidnet hjertestop med bystander CPR
 • Stødbarrytme
 • Normotermi
 • Behandler team (ambulance/paramediciner) med ankomst <15 min fra alarmering.
 • Vedvarende hjertestop (ikke ROSC) efter 30 min avanceret hjertesposbehandling.

E-CPR bør overordnet IKKE tilbydes ved

 • Svær comorbiditet (vil blive vurderet på individuel basis) fx kronisk hæmodialyse, svær claudicatio, terminalt hjertesvigt/ikke kandidat til hjertetransplantation
 • Ubevidnet hjertestop
 • Primær rytme asystoli
 • Hjertemassage >100 min ved ankomst til E-CPR center
 • End Tidal CO2 <1,3 KPa